Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA - Dangerous Goods Safety Adviser) Görevlendirme Zorunluluğu Geldi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA - Dangerous Goods Safety Adviser) Görevlendirme Zorunluluğu Geldi

2009'da imza atarak taraf olduğumuz ADR - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca;

  • Tehlikeli madde üreten
  • Tehlikeli madde depolayan
  • Tehlikeli madde taşıyan
  • Tehlikeli madde yükleyen
  • Tehlikeli madde boşaltan
  • Tehlikeli madde ambalajlayan

firmaların 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren en az bir TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA - Dangerous Goods Safety Adviser) görevlendirmesi zorunluluğu vardır. TMGD istihdam etmeyen firmalar bu hizmeti dışarıdan da alabilirler.

tehlikeli madde guvenlik danismani

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler sadece tehlikeli madde taşıyanlara değil tehlikeli madde üreten, depolayan, etiketleyen ve elleçleyen işletmelere de birçok sorumluluk yüklemektedir. Bunların en önemlilerinden biri, özel eğitimli ve yetkilendirilmiş bir tehlikeli madde güvenlik danışmanıyla çalışma şartını koyan ADR 1.8.3'tür.

2014'ten itibaren Türkiye'de 50.000 TMGD (Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanı) ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

Türkiye'nin tehlikeli yüklerin taşınması konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalar aşağıdaki gibidir:

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
  • Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Eki Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği (RID)
  • Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA DGR)
  • Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Kod)

24 Ekim 2013 günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)" ile "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı" istihdam ve eğitimleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.