TÜRKAK Tüm Sınavlar İçin Kamera Kaydı Zorunluluğu Getirdi

TÜRKAK Tüm Sınavlar İçin Kamera Kaydı Zorunluluğu Getirdi

Bir süredir Türkak akreditasyonuna sahip firmalar arasında dedikodu gibi dolaşan konuya açıklık getirelim.
R30-01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber 07.09.2018 tarihinde revize edilerek 07 revizyon numarası ile yeniden yayınlandı.

R30 01 turkak rehber

Yapılan bu revizyon ile MYK ulusal yeterliliklerinde geçen bazı terimler rehbere eklenmiş oldu. Ayrıca belgelendirilecek programın bir sahibi varsa akreditasyon başvurusundan önce bu kurumdan izin yazısının alınması gerektiği açıklandı.

Bu yeni revizyon ile Türkak’ın genel politika olarak benimsediği esnek akreditasyon kapsamı da yürürlüğe girmiş oldu. Esnek akreditasyon başvurusu yapan kuruluşların akreditasyon sertifikaları, gerekli incelemenin ardından, akredite oldukları standartların revizyon yılı yazılmadan yayınlanacak, böylelikle her standart değişikliğinde gözetim denetimine ihtiyaç duymayacaklarıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını (UDK) en çok etkileyecek değişiklik ise Türkak akreditasyonlu tüm personel belgelendirme sınavlarında kamera bulundurma zorunluluğu oldu. Rehberin 10.4 maddesinde “TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen tüm teorik ve performans sınavlarının aşağıdaki esaslara göre görüntülü kaydının alınması ve kayıtların en az 1 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.” yazmaktadır. Ancak bu maddenin açıklamasında “Bu maddenin uygulaması 1 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır.” notu bulunmaktadır. Dolayısıyla UDKların Hazirana kadar gerekli prosedür ve altyapılarını buna göre güncellemesi ve Haziran ayından itibaren kayıt almaya başlaması gerekmektedir.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.