ISO 3834 Standardını İlk Defa Uygulayan Firmaların Yaşadıkları Zorluklar

ISO 3834 standardı kaynaklı imalat kalite şartlarını net olarak tanımlasa da bazı açık kalan konular veya ISO 9001 gibi bir kalite sisteminin temel şartları zaman zaman imalatçıları zorlayabiliyor.
İmalatçılar en çok temel bir doküman ya da kalite alt yapısının bulunmaması nedeniyle standarda uyum konusunda zorluk yaşamaktalar.

ISO3834 zorluklar


Temelde bakıldığında ISO 3834 standardı ile ISO 9001 standardı oldukça benzer şartlara sahipler. ISO 9001 standardında da beklenen planlama, personel, kalibrasyon, takip gibi konular ISO 3834 standardında da benzer şekilde, kaynak alanına özgü olarak tanımanmış durumdadır.
Mevcut bir kalite altyapısı bulunmayan firmalarda genellikle takip işleri atlanmakta veya sahipsiz kalmaktadır. Bu nedenle ISO 3834 standardını ilk defa uygulayacak firmalar daha çok şartların gözden geçirilmesi, teknik inceleme gibi konularda eksiklik yaşamakta ve bu adımı nasıl gerçekleştireceklerini bilememektedir. Buna bağlı olarak üretimin takip edilmesi ve kayıtların tutulması da önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu konular imalatçılar ile görüşüldüğümde imalatın kontrol altında olduğu, her ürünün takip edildiği, duruma göre ustabaşı, mühendis hatta patron tarafından sıklıkla denetlendiği belirtilmektedir. Ancak ISO 3834 denetimlerinde bu adımlar ile ilgili somut kanıtlar sorulduğunda kişilerin akıllarında ya da not defterlerinde tuttukları bilgiler dışında detay görülememektedir.
ISO 3834 standardı ürün kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtmekle beraber ne kadar kontrol yapılacağı ve kabul kriterlerini tanımlamamaktadır. Her firmanın ürettiği ürünün ve müşteri beklentilerinin farklı olması nedeniyle bu kadar temel ve genel bir standart olan ISO 3834 standardından da böyle bir tanımlama beklemek yanlış olacaktır. Ancak bu tanımın bulunmaması bazı firmalarda hiç kontrol yapmamaya ya da çok temel kontrollerin yapılmasına sevk edebilmektedir. Dolayısıyla imalatçılar çoğunlukla ürün standartlarını, müşteri şartlarını takip etmemekte ve bu şartları yerine getirmekte zorlandıkları görülmektedir.
Bir diğer açıdan da bakıldığında müşterinin kalite şartlarına halim olmaması ve daha fazlasını istemesi, imalat ekiplerinin standartlar hakkında yeterince bilgisinin olmaması ve müşteriye standartlar ve şartname ile cevap verememesi sonucunda gereksiz yapılan işler bulunmaktadır. Müşterinin “sizin ISO 3834 belgeniz var tüm kontrolleri yapmanız gerekiyor”, “kaynakta hiç hata olmaması gerekiyor”, “malzeme ve kaynak yüzeyi tertemiz olmalı” gibi standart şartlarını aşan ve gereksiz zaman kaybettiren, ilave maliyet oluşturan taleplerine; imalatçıdaki bilgi eksikliği nedeniyse yeterince cevap verilemediği görülmektedir.

Bu makale özeti GEVKATEK2022 için İlker Ergün tarafından 27.05.2022 tarihinde yazılmıştır.

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.