EN 10025 Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri Standardının 2019 Revizyonu

Standart revize edileli epey zaman olmuş ancak inceleme zamanım olamamıştı. Şimdi standardın yeni versiyonları ile ilgili çalışma zamanı bulup nelerin değiştiğini açıklamaya çalıştım.

2019 yılında Avrupa Standartlar Komitesinin CEN/TC 459/SC 3 - Structural steels other than reinforcements (Takviye çelikleri dışındaki yapısal çelikler) teknik birimi tarafından revize hali yayınlanmıştır.

en 10025 revizyon

EN 10025 standart serisinin son revizyonu ile birlikte güncel hali aşağıdaki gibi olmuştur:

TS EN 10025-1:2004 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları
TS EN 10025-2:2019 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
TS EN 10025-3:2019 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
TS EN 10025-4:2019 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 4: Termomekanik olarak haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
TS EN 10025-5:2019 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
TS EN 10025-6:2019 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları

EN 10025-2’den EN 10025-6’ya kadar olan standartların revize edilmesi ile birlikte EN 10025-1 standardının da revize edilme gereği ortaya çıkmış oluyor. -2’den -6’ya kadar olan standartların artık EN 10025-1’den bağımsız hale getirilmesi ile bu standardın içindeki bazı maddeler de işlevini yitirmiş oldu.

Beklenen EN 10025-1 revizyonu ile standartta aşağıdaki değişkliklerin olması hedefleniyor:

  • EN 10025 standardının diğer bölümlerine yapılan tüm tarihli referanslar yeni tarihli olarak revize edilecek yada tarihsiz olarak yazılacak
    EN 10025-1: 2004 Madde 5, 12 ve 13 artık geçerli olmaması nedeniyle kaldırılacak

EN 10025 standardının -2’den -6’ya kadar olan bölümlerinde ise genel olarak aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı görülmektedir:

EN 10025-2’den EN 10025-6’ya kadar olan tüm bölümler artık, numunelerin ve test parçalarının hazırlanması, test yöntemleri, işaretleme, etiketleme ve ambalajlama ve çizimler dahil olmak üzere teknik teslimat koşulları için bağımsız bir standart haline getirilmiştir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamındaki uygulamalar için ilgili bölümler ile EN 10025-1 birlikte kullanılacaktır.

Bölümlerde kimyasal analiz ile ilgili olan 7.2 maddesinde tanımlanmayan öğeler için “EN 10020:2000 Tablo 1'deki sınır değerler maksimum değerler olarak uygulanacaktır.” ibaresi eklendi.

Madde 13 de bulunan Tercihler (Options) başlığına yapı malzemesi grubuna girmeyen ürünler için CE işeretleme zorunluluğu olmadığına dair ibare eklendi. Bu durumda EN 10025-1’in kullanılmasının gerekmediği belirtildi.

Standarlardaki tercih 9 “Yüzey durumunun ve boyutların muayenesi müşteri tarafından imalâtçının iş yerinde izlenmelidir” tercihi silindi.

EN 10025-2 standardındaki tercih 21 “Anma kalınlığı 6 mm’den az olan J2 ve K2 kalite mamullerde tane büyüklüğü doğrulanmalıdır” ibaresi silindi.

EN 10025-3 standardında verilen tercih 3, tercih 24 olarak yeniden numaralandırıldı

Standartlarda 7.2 maddesinde bulunan Si içeriğinin karbon eşdeğerine (CEV) etkisi bilgilerindeki sınır değer % 0,03; %0,04 olarak değiştirildi.

7.4.3 Sıcak daldırmayla çinko kaplamaya uygunluk maddesi revize edildi.

Şekil A.1 bulunmayan standartlara eklendi, mevcut olanlarda ise açıklamaları güncellendi.

Ek B’de bulunan “Atıf yapılan EURONORMlara karşılık gelen ulusal standardların listesi” silindi.

Standartlara yapılan referanslar güncellendi ve belge yazım hataları düzeltildi.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.