Tez Anket Çalışması Sonuçları

Tez Anket Çalışması Sonuçları

Kaynaklı imalat yapan işletmelerde ISO 3834 standardının ürün kalitesine ve maliyetlere etkisi başlıklı tez çalışmam sırasında yaptığım anket sonuçlarını burada özetlemeye çalışacağım.

Tez çalışmam henüz bitmemiş olup ankete katılım sağlayabilirsiniz:

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=KfGrdkakjnM%3D

Şu anda ankete 100’den fazla firma çalışanı, firmalarını temsilen katılmıştır. Bu firmaların çoğunluğu anonim şirkettir ve Ankara’da bulunmaktadır. Bununla birlikte özellikle İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nden de katılım yoğundur.
Ankete katılan firmaların çok büyük bir kısmı konstrüksiyon ve makina imalatı alanında faaliyet göstermektedir.

tez anket sonuc

Firmaların önemli bir kısmı 10 yıldan daha uzun süredir faaliyet gösteren, ihracat yapan ve 3 yıldan daha uzun süredir ISO 3834 belgesine sahiptir. Yine bu firmaların çok büyük bir kısmının ISO 3834 standardının kapsamlı kalite şartlarını (ISO 3834-2) uyguladığı görülmektedir. Ayrıca firmaların ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090 belgelerine de sahip oldukları beyan edilmiştir.

Firmaların ISO 3834 sistemine geçiş ve belgelendirme sürecinde çoğunlukla kendi personellerinin görev aldığını ve danışmanlardan destek aldıkları görülmektedir.

Firmaların bu süreçte aldıkları eğitimlere bakıldığında ağırlık basan bir taraf olmamakla birlikte genelde ISO 3834, ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli ve Kaynak Mühendisliği eğitimlerini aldıkları görülmektedir.

Ankete katılan firma yetkilileri uygulama sürecinde en çok izlenebilirlik ve personel kaynaklı zorluklar çektiklerini ifade etmişlerdir. Bu da diğer zorlukların daha kolay atlatılabildiği veya öğrenilebildiğini göstermektedir.

Kuruluşların çeşitlik ölçüm aletlerine sahip oldukları ancak mekanik testler gibi cihaz gerektiren işlemlerde laboratuvarlardan hizmet almayı tercih ettikleri görülmektedir.

Firma yetkililerinin beyanlarına göre ISO 3834 standardını uygulamaya başladıktan sonra firmaların yeni müşteriler kazandığı, ihracat yapmaya başladığı, mevcut müşterilerinden daha fazla iş almaya başladıkları anlaşılmaktadır. Ayrıç kontrol maliyetlerinde artış olmasına karşın iş hacminin ve müşteri memnuniyetinin artışı ile bu giderlerin karşılanabileceği ifade edilmektedir.

Tüm bu sonuçlara göre ISO 3834 standardını uygulayan firmaların iş hacimlerinin arttığı, yeni müşteriler kazandığı, gelirlerinin, müşteri memnuniyetinin arttığı belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yürütmekte olduğum çalışma henüz tamamlanmadığı şu anda kısıtlı bir analiz sonucunu paylaşabilmekteyim. Çalışma tamamlandığında daha detaylı bilgileri de paylaşacağım.

 

Çelik ve alüminyum yapı, kaynaklı imalat, demiryolu araçları, akreditasyon standartları, yönetim sistemleri gibi bir çok alanda danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme faaliyetleri için...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085...

EN 1090, ISO 3834, EN 15085 ve ilgli standartlarda bakanlık ve kamu kuruluşları personelleri eğitimlerinden, Türkak belgelendirme denetimleri, belgelendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara danışmanlık ve eğitim, ürün ve sistem belgelendirme denetimleri, imalatçı firmalara eğitim ve danışnamlık, bireysel ve kurumsal eğitimlere kadar tüm seviyelerde alanında en tecrübeli ve bilgili hizmet.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (EN 1090), kaynaklı imalat (ISO 3834), demiryolu araçları (EN 15085), kaynak mühendisliği uygulamaları (IWE/EWE, PQR, WPS, WPQ...), yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, 31000...), akreditasyon (ISO 17020, ISO 17024, ISO 17065...) gibi üretim sektörünün ihtiyacı olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gerekli yönlendirme çalışmaları.

İLKER ERGÜN

Makina ve Kaynak Mühendisi olan İlker Ergün, 2002 yılından beri sektörün öncü kuruluşlarında üretim va kalite departmanlarında görev yapmıştır. 2014 yılında bir onaylanmış kuruluşta komite üyeliği olarak başlayan bireysel hizmetlerine zamanla yenilerini ekleyerek birçok kamu ve özel kuruluş ile derneğe ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmuştur. Halen bu alanlarda danışmanlık, eğitim, denetim faaliyetlerine devam etmektedir.